Zpravodaj č.1

1.1.  Přihlášky:
STK uzavřela přihlášky do soutěží 2013/14. Přihlásila se družstva podle práva startu a družstva, která využila možnosti převodu soutěže (viz níže). Do krajských dlouhodobých soutěží žen se nepřihlásilo žádné družstvo.

1.2.  Převody míst v soutěžích    :

Soutěž                           družstvo                               do oddílu                   .
KS I.třídy                     KST Zlín D                          T.J. Sokol Vsetín
TJ Sokol Kostelec B            TJ Fryšták B
KS II.třídy                    TJ Jiskra Otrokovice C        TJ Sokol Šarovy B

1.3.  Soupisky:
Družstva zadají do 10.9.2013 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji požadovanými v Registru. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení soupisky podle Soutěžního řádu.

Zadané soupisky budou potvrzeny předsedou STK a uzamčeny, každé družstvo si poté samo vytiskne soupisku s fotografiemi.

Jestliže některý hráč bude v registru se zakrytou fotografií, ale jinak platnou registrací, bude na soupisce označen „RP“ (zodpovídá oddíl hráče). Tento hráč musí mít vystaven „papírový“ registrační průkaz, kterým se bude prokazovat při utkání.

Při změnách soupisky se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání. Termín na zadání změny do Registru: nejpozději 3 dny před utkáním, každá změna musí být opět potvrzena STK.

1.4.  Výsledky ankety:

KS I.tř.
Plný počet zápasů :       Vlčnov, Hulín, Vidče, Mysločovice, Sokol Vsetín
Do 10-tého bodu :         Otrokovice B, Nivnice, Bystřice p.L., Rožnov p.R. B, Fryšták B
Nevyjádřily se :              Bylnice, Orel Zlín

KS II.tř.
Plný počet zápasů :       KST Vsetín B, Hulín B, Dolní Němčí C, Val.Meziříčí B,
Bystřice p.H. B, Bystřice p.H. C, Kunovice B
Do 10-tého bodu :        O.N.Ves, Rožnov p.R. C, Šarovy  B
Nevyjádřily se :             Slavkov, Orel Zlín B,

KS II.tř.
14 družstev :               Val.Meziříčí, Slavičín, Kunovice, Újezdec-Těšov, Fryšták, Holešov, Vlčnov,      Hulín, Vidče, Nivnice, Bystřice p.L., Rožnov p.R.
12 družstev :                 Otrokovice, Dolní Němčí, Bystřice p.H., Šarovy, Sokol Vsetín,KST Vsetín, O.N.Ves
Nevyjádřily se :             Kostelec, KST Zlín, Bylnice, Mysločovice, Orel Zlín, Slavkov

Z výsledků ankety vyplývá, že v nadcházející sezoně se budou hrát utkání KS I.tř. i utkání  KS II.tř. nadále podle Soutěžního řádu čl. 317.01 (utkání na max.18 zápasů).

Z výsledků ankety k rozšíření KS II.tř.dále vyplývá, že v sezoně 2014-15 zůstane organizace soutěží stejná, jako v sezoně nadcházející. K rozhodnutí o rozšíření KS II.tř. na 14 družstev chyběl jeden hlas.

 

1.5.  Zpráva předsedy KR:
Předseda KR pan Zelený provedl kontrolu plnění bodu 11.4. Rozpisu krajských dlouhodobých soutěží družstev mužů a žen 2012-13. Bylo zjištěno, že níže uvedená družstva nesplnila povinnost, aby vedoucí družstva byl držitelem licence rozhodčího C.

Divize:        KST Dolní Němčí (Bartoš), KST Zlín C (Šenkeřík)

KS I.tř.:      Spartak Hulín (Tůma), KST Vsetín B (Kubík), Spartak Hulín B (Mikulík), KST Zlín D (Dufek), TJ Nivnice (Janča), Sokol Kostelec (Paďour)

KS II.tř.:    Sportcentrum Bylnice B (Kovařík st.), TJ DDM Val.Meziříčí (Skřidlovský), TJ Holešov B (Doležel st.)

S ohledem na zjištěné nedostatky byla stanovena výše pokut (viz bod 7).

2 )  ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE:

Věkové hranice mládeže pro sezónu 2013/14 :
dorost:                        narozeni          1.1. 1996 – 31.12.1998
starší žactvo:              narozeni          1.1. 1999 – 31.12.2000
mladší žactvo:            narozeni          1.1. 2001 a mladší

 

3 ) FOND  POKUT,  VKLADY DO  SOUTĚŽÍ  A  REGISTR.  POPLATKY:
Připomínám, že při jakékoliv platbě na účet ZKSST, je nutno vždy zaslat kopii dokladu o zaplacení buď poštou nebo naskenovanou mailem na adresu předsedy STK.

4 )  ZPRÁVY   Z   ČAST  :
4.1.  Dodatek č.1 Soutěžního řádu st.tenisu platného od 15.5.2012   :
(zpráva ČAST)
Konference ČAST 8.5.2013 schválila změny v Soutěžním řádu stolního tenisu, platném od 15.5.2012 vč. změn v Registračním a Přestupním řádu (kapitola 4 SŘ).
Změny jsou uvedeny v „Dodatku č.1“ – ve dvou částech
I. část – Změny v Soutěžním řádu (změněné články)
II. část – Registrační a Přestupní řád (kompletní text).

Změny vstupují v platnost od 1.6.2013 (v textu jsou žlutě podbarveny).

Dodatek č.1 je v příloze tohoto Zpravodaje

4.2  Informace ČOV a ČUS:
(zpráva ČAST)
V přílohách zasíláme zprávy Českého olympijského výboru a České unie sportu k povodním 2013:

4.3.  Pomoc oddílům postiženým povodněmi   :
(zpráva VV ČAST)
Česká asociace stolního tenisu se rozhodla, ze svého rozpočtu uvolnit částku 100 tis. korun na pomoc sportovním klubům stolního tenisu, které zasáhly ničivé záplavy.

O pomoc mohou postižené sportovní oddíly žádat VV ČAST emailem na adrese: jan.poledne@ping-pong.cz. Jsme si vědomi, že zmíněná částka nedokáže vyřešit všechny problémy a pokrýt všechny vzniklé škody ale ČAST by se ráda aspoň částečně podílela na pomoci postiženým sportovním klubům.

Termín pro podání žádosti je 30. 10. 2013

4.4.  Zpravodaj ČUS č. 4/2013:
(zpráva Se-ČAST)
V příloze najdete Zpravodaj České unie sportu č. 4 / 2013.

4.5.  Zpráva komise rozhodčích:
(Jiří Olbricht, předseda KR ČAST)
Vážené kolegyně a kolegové,
Předně vám chci poděkovat za práci v sezóně 2012-2013. A opět vám zasílám „Dotazník pro rozhodčí“, kteří mají zájem řídit ligová utkání jak domácího oddílu tak i v oddíle dalším.

Prosím o zaslání tohoto dotazníku i rozhodčí, kteří mají zájem řídit utkání pouze v domácím oddíle. Předejdete tím problémy, které nám vznikly v loňské sezóně při delegaci rozhodčích právě do domácích oddílů, kdy vlastně rozhodčí měl zájem, ale nezaslal dotazník.

Hlavně na tento problém upozorňuji oddíly, které hrají 2. a 3. ligu a chtějí, aby jejich utkání řídil domácí rozhodčí, aby se zeptali svých rozhodčích, zdali dotazník zaslali.

Také vám zasílám formulář „povolení pro rozhodčí“ a „podmínky pro hostování“. Tento formulář vyplní a nechají potvrdit rozhodčí, kteří mají zájem být uvedeni na přihlášce jiného oddílu , než je registrován.

Za včasné zaslání, pouze na adresu uvedenou v dotazníku, vám děkuji.

            Jiří Olbricht, předseda KR ČAST

 5 )  POKUTY  :
Oddílu Sportcentrum Bylnice byla snížena pokuta za chybějící aktivní mládež na 500,- Kč a oddílu TJ ST Bystřice p.L. byla zrušena pokuta za chybějící mládež (v obou případech dodatečné zaslání formuláře o aktivní mládeži).

Sportcentrum Bylnice – nezaslání formuláře o aktivní mládeži v termínu ……………..   200,- Kč
– vedoucí „B“ družstva bez licence rozhodčího C ………………   200,- Kč
TJ ST Bystřice.L.     – nezaslání formuláře o aktivní mládeži v termínu ……………..      200,- Kč
KST Dolní Němčí       – vedoucí „B“ družstva bez licence rozhodčího C ………………   200,- Kč
KST Zlín                   – vedoucí „C“ a „D“ družstva bez licence rozhodčího C ………     400,- Kč
SK Spartak Hulín      – vedoucí „A“ a „B“ družstva bez licence rozhodčího C ………… 400,- Kč
KST Vsetín               – vedoucí „B“ družstva bez licence rozhodčího C ………………   200,- Kč
TJ Nivnice                – vedoucí družstva bez licence rozhodčího C ……………………  200,- Kč
Sokol Kostelec         – vedoucí „B“ družstva bez licence rozhodčího C ………………   200,- Kč
TJ DDM Val.Meziříčí    – vedoucí „B“ družstva bez licence rozhodčího C …………       200,- Kč
TJ Holešov               – vedoucí „B“ družstva bez licence rozhodčího C ………………   200,- Kč

Udělená pořádkové pokuty budou uhrazeny z fondu pokut.

P Ř Í L O H Y   :
•  Dodatek č.1 Soutěžního řádu stolního tenisu
•  Informace ČUS k povodním 2013
•  Povolení pro rozhodčí
•  Podmínky pro hostování rozhodčíchzhodci
• 
Zpravodaj ČUS č.4 / 2013
•  Rozpis krajských dlouhodobých soutěží mužů a žen

 

Vsetín 16.6.2013

       Karel   K A R L O V S K Ý   v.r.                            Karel  Z A H R A D N Í Č E K    v.r.

předseda  VV  ZKSST                                                     předseda  STK